Medlemsfordel G-sport CC

Postet av Sjåstad/Vestre Lier IL den 9. Apr 2019

Medlemmer av SVIL vil få rabatt på 30% på klubbkolleksjon og 20% på andre varer.

benytt ling for å registrere deg.

http://portal.oculosdialog.com/gsport/mreg/club/?clubid=B1DB8548-377F-4C7E-A32A-C907E104C7F2SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2019

Postet av Sjåstad/Vestre Lier IL den 21. Mar 2019

Til alle medlemmer av Sjåstad/Vestre Lier IL

Styret innkaller herved til årsmøte den 28.03.19 kl.1900 i klubbhuset på Sjåstad stadion, Baneveien 220, 3405 LIER

Saksliste:

1 Godkjenne stemmeberettige

2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3 Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokoll

4 Behandle årsberetninger fra hovedstyret, skigruppe og fotball/allidretsgruppe

5 Behandle regnskap fra hovedstyret, skigruppe og fotball/allidretsgruppe

6 Fastsette medlemskontingent

7 Vedta budsjett

8 Stiftelse av Martinsløkka AS

9 Valg


For å ha stemmerett må ett medlem være fylt 15 år.

Evt. spørsmål rettes til: svil-leder@hotmail.no

Mvh Styret
Fiske i Lierelva

Postet av Sjåstad/Vestre Lier IL den 6. Jun 2018

Sjåstad/Vestre Lier IL har som grunneier fått tildelt fiskekort for Lierelva.

Klubben disponerer ett grunneierkort og ett gjestekort.

Medlemmer av klubben og de som gjør en ekstra innsats kan låne disse kortene i en gitt periode.

Forespørsel rettes til Frank Johansen, svil-leder@hotmail.no.

Postet av Sjåstad/Vestre Lier IL den 26. Apr 2018100 ÅR

Postet av Sjåstad/Vestre Lier IL den 23. Mar 2018

Styret ønsker å invitere alle tidligere og nåværende medlemmer til å markere at idrettslaget i år fyller 100 år.
SVIL har nylig avholdt årsmøte, og status er at idrettslaget driver bra basert på våre intensjoner.
Vi har besluttet å markere jubileet etter ferien med tanke på at mai mnd. er en travel tid med mange langhelger og konfirmasjoner.

Idrettslaget har sin bakgrunn fra Utenga, og i dag er aktiviteten i hovedsak lokalisert rundt Sjåstad stadion og Martinsløkka. Dersom noen sitter på gamle bilder, historier eller lignende som de vil dele ta kontakt med svil-leder@hotmail.no

Godt jubileumsår.

Styret
Levert av IdrettenOnline