Tiltak i fohold til korona. NY info gjeldende fra 06.01.21!

Postet av Sjåstad/Vestre Lier IL den 15. Mar 2020

Svil har i forbindelse med koronaviruset iverksatt følgende tiltak som er i samsvar med Lier kommune sin forskrift når det gjelder våre aktiviteter:

§ 8    Sammenkomster/arrangementer

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på arrangementer, hverken innendørs eller utendørs. Med arrangementer menes sammenkomster som fremgår av covid-19-forskriften § 13, første avsnitt, bokstav a til g.  

Dette gjelder ikke:

a)   bisettelser og begravelser, begrenset opp til 50 deltagere

b)   vielser, dåp og lignende religiøse eller juridiske seremonier, såfremt seremonien gjennomføres uten tilskuere til stede

c)    kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer for toppidretten og der profesjonelle aktører deltar, såfremt det ikke er publikum til stede

d)   «drive in»-arrangementer for bil eller tilsvarende lukket kjøretøy  

For arrangementer etter bokstav a-c skal arrangøren sørge for at alle, som ikke er i samme husstand, skal kunne holde minst 1 meter avstand til hverandre.

For øvrig gjelder også covid-19-forskriften §§ 13 b-d om krav til smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring, avstand og deltageroversikt.  

§ 10  Organiserte trenings-, kultur- og fritidsaktiviteter

For organiserte trenings-, kultur- eller fritidsaktiviteter gjelder følgende:

a)   Utendørs aktiviteter

Det er tillatt å organisere og delta i utendørs organiserte aktiviteter for

  • barn og unge opp til 20 år, så lenge aktiviteten kan gjennomføres uten foresatte til stede
  • øvrige over 20 år
  • toppidretten og profesjonelle kulturaktører  

b)   Innendørs aktiviteter

Det er tillatt å organisere og delta i innendørs organiserte aktiviteter for

  • toppidretten og profesjonelle kulturaktører

  • en til en-timer med trener/instruktør, som gjelder rehabilitering og opptrening etter skade eller sykdom  

For riding i ridehaller gjelder reglene for utendørs aktiviteter i bokstav a.  


Trenerer og ledere forholder seg til sine respektive formenn i gruppene.

Utøvere forholder seg til sine respektive trenere og ledere


Spørsmål utover dette kan rettes til: svil-leder@hotmail.no


Ellers ber styret dere i denne tiden følge godt med på myndighetenes råd og pålegg i en utfordrende tid.


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline