Tiltak i fohold til korona. NY info gjeldende fra 24.02.21!

Postet av Sjåstad/Vestre Lier IL den 15. Mar 2020

Svil har i forbindelse med koronaviruset iverksatt følgende tiltak som er i samsvar med Lier kommune sin forskrift når det gjelder våre aktiviteter:

§ 7 Øvrige sammenkomster/arrangementer 

Med arrangementer menes sammenkomster som fremgår av covid-19-forskriften § 13, første avsnitt, bokstav a til e. Se § 6, bokstav b, for nærmere regler om private arrangementer. 

a) Innendørs arrangementer For innendørs arrangementer gjelder antallsbegrensningen i covid-19-forskriften § 13a, første avsnitt, bokstav b, med unntak av begrensningen ved faste, tilviste plasser. Der alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser kan det være inntil 50 personer samtidig fysisk til stede. For øvrig gjelder også covid-19-forskriften § 13a, fjerde og femte avsnitt, om beregning av antall personer, samt §§ 13b-d om smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring, avstand og krav til deltageroversikt. 

b) Utendørs arrangementer For utendørs arrangementer skal det ikke være flere personer enn 50 samtidig fysisk til stede når det ikke er faste, tilviste plasser. Der alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser kan det være inntil 200 personer samtidig fysisk til stede. For øvrig gjelder også covid-19-forskriften § 13a, fjerde og femte avsnitt, om beregning av antall personer, samt §§ 13b-d om smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring, avstand og krav til deltageroversikt. 

§ 8 Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter 

For offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdningseller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs gjelder covid-19- forskriften § 15b om smittevernfaglig forsvarlig drift. I tillegg skal alle offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs registrere alle besøkende og følge utarbeidede bransjestandarder. Se § 7 for nærmere regler om arrangementer. 

§ 9 Organiserte trenings- og fritidsaktiviteter 

a) Utendørs aktiviteter For personer over 20 år er det ikke tillatt å organisere eller delta i utendørs organiserte trenings- eller fritidsaktiviteter med flere enn 10 deltagere pluss trener/instruktør og såfremt deltagere som ikke tilhører samme husstand kan holde minst 1 meter avstand til andre.      Dette gjelder ikke for: personer med funksjonsnedsettelser eller andre særlig sårbare grupper, der antallsbegrensningen er maksimalt 20 deltagere pluss trener/instruktør/ støttepersonell  en til en-timer med trener/instruktør, som gjelder rehabilitering og opptrening etter skade eller sykdom  toppidretten og profesjonelle kulturaktører 

b) Innendørs aktiviteter For personer over 20 år er det ikke tillatt å organisere eller delta i innendørs organiserte trenings- eller fritidsaktiviteter dersom aktiviteten er en lagaktivitet eller annen form for gruppeaktivitet.                                                                                                                             Dette gjelder ikke for:  personer med funksjonsnedsettelser eller andre særlig sårbare grupper, der antallsbegrensningen er maksimalt 20 deltagere pluss trener/ instruktør/støttepersonell  toppidretten og profesjonelle kulturaktører  gruppetimer på treningssenter For riding i ridehaller gjelder reglene for utendørs aktiviteter i bokstav a. Elever som tilhører skoletrinn som er på rødt tiltaksnivå, kan ikke delta på innendørs aktiviteter. 


Trenerer og ledere forholder seg til sine respektive formenn i gruppene.

Utøvere forholder seg til sine respektive trenere og ledere


Spørsmål utover dette kan rettes til: svil-leder@hotmail.no


Ellers ber styret dere i denne tiden følge godt med på myndighetenes råd og pålegg i en utfordrende tid.


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline