Årsmøte skigruppa 040416

Postet av Dag Mørk Sveaas den 30. Mar 2016

Velkommen til årsmøte i skigruppa i Sjåstad / Vestre Lier IL

Tid: Mandag 4. april 2016 kl 2000

Sted: Klubbhuset på Eggevollen

Saksliste:

Sak 1. Godkjennelse av saksliste og innkalling

Sak 2:Valg av referent og ordstyrer

SAK 3:Valg av 2 til å skrive under årsmøtereferat

SAK 4: Behandle årsberetninger, regnskap og budsjett

SAK 5:Innkomne saker

SAK 6:Evt.

Saker som skal behandles på årsmøtet må leveres til styret(roar.ofstedal@lifi.no) innen. Fredag 1. april 2016.

StyretInnkomne saker 1:

Forslag til årsmøte i skigruppa Sjåstad/ Vestre Lier IL 4. april 2016.

Snøproduksjonsanlegget – innkjøp av flere lanser/snøkanonutstyr

Det er i styret for snøproduksjonsstyret drøftet mulig utvikling av anlegget med innkjøp av flere lanser, slik at det kan produseres enda mere snø enn hva det gjør i dag. Vi har i dag 9 lanser og det foreslås innkjøp av 4 til som kan gjøre at det produseres inntil 50 % mer pr time. Dette kan ikke finansieres alene av snøkanonkontoen da det her kun beløp med til å dekke driftsutgifter til strøm og vedlikehold til anlegg og websider.

Foreslår derfor følgende vedtak:

Årsmøtet i Sjåstad/ Vestre Lier IL skigruppe gir styret fullmakt til å tillate innkjøp av en lanse til verdi av ca kr 26.500,- eks mva. eller tilsvarende beløp til snøkanonutstyr forutsatt at Lier IL, Minnefondet etter Reiar Eriksrud og Snøkanonstyret hver bidrar med tilsvarende beløp.

Roar Øfstedal

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.