Medlemsfordeler


Flügger farve

Medlemmer av SVIL får 20% rabatt på Flügger farve.

Klubben får 5% i grasrotandel for handelen som blir gjort.

https://www.flugger.no/


Intersport CC

Medlemmer av SVIL vil få rabatt ved handling på Intersport CC.

Får å få rabatt må det lastes ned en app. Gå til https://www.intersport.no/norge-club-intersport.html - registrer dere på club intersport og legg til Sjåstad/Vestre Lier som klubbtilknytning. 

Passordet for oss er Sjåstad (med stor S).
https://www.intersport.no/


Fiske i Lierelva

Sjåstad/Vestre Lier IL har som grunneier fått tildelt fiskekort for Lierelva.

Klubben disponerer ett grunneierkort og ett gjestekort.

Medlemmer av klubben og de som gjør en ekstra innsats kan låne disse kortene i en gitt periode.

Forespørsel rettes til Frank Johansen, svil-leder@hotmail.no.


Bjørn Myhre Sport

https://www.bmyhre.no/