Baner på Sjåstad

Alle baner er nå klare for sesongen.

11'er bane 60 x100m Hvit markering

9'er bane 50 x 68m fra 16meter til 16meter på 11'er Orange markering

7'er bane 35x54 Hvit markering

5a bane 20 x 40m Hvit markering
5b bane 20 x 30m Hvit markering
5c bane 20 x 39m Hvit markering

NB Kun mål til å ha to 5'er baner i gang samtidig

Oppmenn lagledere er ansvarlig for å klagjøre banene til kampFotballgrupper (årsklasser)

KommerÅrsklasse Treningstider Treningssted Merknad
A-laget 
Sjåstad Idrettspark (Baneveien 220)
Informasjon 

Trykk linken for detaljer
Kontaktinformasjon

Fra fotball.no: 
Fairplay side

Følg denne linken til oversikt over kamper på Sjåstad Idrettspark 

Husk endringer kan forkomme sjekk sidene ved jevne mellom rom