SKI KARUSELL 2023


Sted: Martinsløkka rett før Eiksetra

Start: Mellom kl. 17.30 – 18.30 (Startnummer deles ut fra kl 17.00)

Datoer: 

Mandager:16 jan-23 jan-30 jan-6 feb og 13 feb (20 feb er reserve)

 

Startkontingent: 

  •        250 kroner for barn 1 og 2
  •        150 kroner for barn 3,4 osv
  •        Gjelder for alle barn, opp til og med 12 år.

 

Påmeldingsavgiften betales til konto: 2260.21.59993,

Kontoeier: Sjåstad Vestre Lier IL, Baneveien 220, 3405 Lier

Viktig: Merke med barnets navn og fødselsår.

Den kan også betales kontant og kort på Martinsløkka, men vil helst at dette betales på forhånd.

 

Premier – Telenor diplom og premie + pokal til alle som har gjennomført minst 1 gang.

Premieutdeling på femte gjennomføring

Varm saft deles ut til barna etter hver gjennomføring.

 

 

Gratis vei og parkering, ved Martinsløkka der skikarusellen gjennomføres.

NB! Parkering på Eiksetra/Solvang må betales av den enkelte.

 

Alle må selv passe sine egne barn både i løypen og i start/mål område.

Oppfordrer også alle voksne til å ta på seg ski og være med barna ut i sporet  

 

Avlysning ved -13oC eller lavere klokken 14.00 på http://lier-ski.com  

Skilt vil settes opp i begynnelsen av Eikseterveien.

 

Søk oss opp på vår facebook side:

 

       Skikarusell 2022 Sjåstad Vestre Lier IL
Kjære alle skiløpere! God nytt år!

SVIL og Lier IL har i løpet av mange år laget et snøproduksjonsanlegg på Martinsløkka ved Eiksetra. Anlegget er bygget med tippemidler og ett betydelig antall dugnadstimer. Anlegget ble ferdigstilt høsten 2013. Anlegget driftes i dag som et samarbeidsprosjekt mellom de nevnte idrettslagene.

De siste års mangel på snø og kulde, har vist at anlegget er viktig for at løpere i våre klubber skal kunne få gått på ski i nærområdet. Svil og Lier Il har i desember laget snø, som har resultert i en løype på totalt ca 1,7 km. Anlegget gikk døgnet rundt og det er lagt ned ett sted mellom 250-300 timers dugnadsinnsats for å kunne tilby disse løypene.

Vi ser med stor tilfredshet at anlegget benyttes av skiløpere fra et stort geografisk område. I jula var det fullt på parkeringsplassen ved Martinsløkka hele dagen og en stor aktivitet i løypene. Ingenting gleder oss mer enn at anlegget benyttes og det er godt å få positive tilbakemeldinger på den jobben vi har gjort.

Ettersom dette er et av veldig få steder det er mulig å gå på ski, ser vi nå at mange klubber legger sine fellestreninger til Martinsløkka. Vi er positive til at anlegget benyttes, men håper at klubber som benytter anlegget kan bidra økonomisk. Vi har ikke valgt å ta "inngangsbillett" for de som kommer for å gå på ski, da dette også ville medført dugnadsinnsats for våre medlemmer.

Vi oppfordrer andre klubber enn Lier IL og Svil som benytter vårt anlegg til å bidra økonomisk for den nytten dere har av vår dugnadsinnsats.

Oppfordring fra oss:

- Klubber som benytter anlegget sporadisk: kr 40,- pr løper, pr dag.
- Klubber som benytter anlegget jevnlig til organisert trening: Kr 3000 - 1o.ooo,- pr. Sesong. Beløpets størrelse bør gjenspeile antall løpere og hyppigheten av bruken av anlegget.
- Vi oppfordrer også enkeltløpere til å bidra, etter eget ønske.

Beløpet som blir betalt inn, vil uavkortet gå tilbake til snøproduksjonen. Vi har store strømkostnader knyttet til driften, som vi på denne måten ville fått hjelp til å dekke. I tillegg er det behov for service på deler av anlegget etter inneværende sesong.

Eventuelle innbetalinger bes overført til konto: 5083.07.12248. Fint om bidraget merkes med navn på klubb som har bidratt.

Vi håper på forståelse for dette ønsket og at alle er fornøyd med løypene som vi har fått laget. Vi ser at det nå er i ferd med å bli lite snø, slik at det nå er behov for å lage mer snø for å opprettholde tilbudet. Ett bidrag fra Dere ville selvsagt gjøre det lettere å motivere seg for ytterligere en produksjonsperiode.

Det er viktig å merke seg at betaling av bompenger på Eiksetervegen, IKKE har noe med snøproduksjonsanlegget eller klubbene å gjøre. Det er et eget veistyre på Eiksetervegen.

Lier IL og SVIL har sine fellestreninger tirsdag og torsdag fra kl 18 - 20. Vi ber instendig om å få bruke anlegget selv disse dagene. Vi har tilsammen mellom 100 - 200 løpere på treningen disse dagene. Fra neste tirsdag vil det bli avholdt karusellrenn for SVIl fra kl 1730.

Mvh

Lier IL og Sjåstad/ Vestre Lier IL