Årsmøte Fotball og Allidrett - Klubbhuset Baneveie

Årsmøte Fotball og Allidrett - Klubbhuset Baneveie


Tid

Årsmøte i Fotball og Allidrett
Tid: Onsdag 8 april 2015 18.00-2000

Sted: Klubbhuset på Sjåstad

Saksliste:

1. Godkjennelse av saksliste og innkalling
2. Valg av referent og ordstyrer
3. Valg av 2 til å skrive under årsmøtereferat
4. Behandle årsberetningen, regnskap og budsjett
5. Innkomne saker

Støtte til reise for 2000laget
6. Valg
7. Evt

Vedlegg:
Årsmelding
Regnskap 2014
Knut-Are MidtunAdministratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.