Årsmøte Fotball og Allidrett - Klubbhuset Baneveie


Tid


Til alle medlemmer i Sjåstad/Vestre Lier IL Fotball Allidrett og Løpegruppen

Innkalling til årsmøte den 11.04.16 kl 1800-19.30 i klubbhuset på Sjåstad stadion, Baneveien 220, 3405 Lier

Saksliste:

1. Godkjennelse av saksliste og innkalling

2. Valg av referent og ordstyrer

3. Valg av 2 til å skrive under årsmøtereferat

4. Behandle årsberetningen, regnskap og budsjett

5. Innkomne saker

6. Valg

7. Evt


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.