Tiltak i forhold til korona. NY info fra 15.06.21

Postet av Sjåstad/Vestre Lier IL den 15. Mar 2020

Svil har i forbindelse med koronaviruset iverksatt følgende tiltak som er i samsvar med Lier kommune sin forskrift når det gjelder våre aktiviteter:

Offentlige arrangementer

Utendørs kan man være inntil 100 personer fysisk til stede samtidig, men dersom alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser kan man være 200 personer. Dersom det benyttes adgangstest og koronasertifikat kan man være inntil 600 personer fysisk til stede samtidig hvis alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

Ved arrangementer hvor det er mer enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 200 personer.

Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene. For beregning av antall personer, gjelder covid-19-forskriften § 13a
For øvrig gjelder også covid-19-forskriftens krav til smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring, avstand og deltageroversikt.

NB! Beskyttede personer som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19, skal telle med i det maksimale antall personer som kan delta på offentlige arrangementer.


Idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter kan nå gjennomføres slik at deltakerne unntas anbefalingen om 1 meters avstand. Dette betyr at fotballspillere, håndballspillere, dansere og andre igjen kan trene som normalt.

Voksne i breddeidretten får nå også unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer både utendørs og innendørs innenfor regionen eller kretsen. Det åpner for at det nå kan avholdes kamper og konkurranser igjen.

Trenerer og ledere forholder seg til sine respektive formenn i gruppene.

Utøvere forholder seg til sine respektive trenere og ledere


Spørsmål utover dette kan rettes til: svil-leder@hotmail.no


Ellers ber styret dere i denne tiden følge godt med på myndighetenes råd og pålegg i en utfordrende tid.


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline