.

Postet av Sjåstad/Vestre Lier IL den 26. Apr 2018
100 ÅR

Postet av Sjåstad/Vestre Lier IL den 23. Mar 2018

Styret ønsker å invitere alle tidligere og nåværende medlemmer til å markere at idrettslaget i år fyller 100 år.
SVIL har nylig avholdt årsmøte, og status er at idrettslaget driver bra basert på våre intensjoner.
Vi har besluttet å markere jubileet etter ferien med tanke på at mai mnd. er en travel tid med mange langhelger og konfirmasjoner.

Idrettslaget har sin bakgrunn fra Utenga, og i dag er aktiviteten i hovedsak lokalisert rundt Sjåstad stadion og Martinsløkka. Dersom noen sitter på gamle bilder, historier eller lignende som de vil dele ta kontakt med svil-leder@hotmail.no

Godt jubileumsår.

Styret

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2018

Postet av Sjåstad/Vestre Lier IL den 13. Mar 2018

Til alle medlemmer av Sjåstad/Vestre Lier IL

Styret innkaller herved til årsmøte den 22.03.18  kl.1900 i klubbhuset på Sjåstad stadion, Baneveien 220, 3405 LIER

Saksliste:

1 Godkjenne stemmeberettige

2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3 Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokoll

4 Behandle årsberetninger fra hovedstyret, skigruppe og fotball/allidretsgruppe

5 Behandle regnskap fra hovedstyret, skigruppe og fotball/allidretsgruppe

6 Fastsette medlemskontingent

7 Vedta budsjett

8 Valg

For å ha stemmerett må ett medlem være fylt 15 år.

Evt. spørsmål rettes til: svil-leder@hotmail.no

Mvh Styret
Årsmøte SVIL 2019

Postet av Sjåstad/Vestre Lier IL den 18. Feb 2018


Til alle medlemmer i Sjåstad Vestre/Lier IL

Styret innkaller herved til årsmøte i SVIL den 28.03.19 kl.1900 i klubbhuset på Sjåstad stadion,

Baneveien 220, 3405 LIER

Saker som ønskes å ta opp må sendes styret innen 16.03.19 til svil-leder@hotmail.no

Fullstendig saksliste vil bli lagt ut senest 21.03.19 på denne siden.

Vennlig hilsen styret