SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2023

Postet av Sjåstad/Vestre Lier IL den 24. Mar 2023

Til alle medlemmer av Sjåstad/Vestre Lier IL 

Styret innkaller herved til årsmøte den 29.03.23 kl.1900  

Klubbhuset Sjåstad stadion 

Saksliste: 

1 Godkjenne stemmeberettige 

2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 

3 Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokoll 

4 Behandle årsberetninger fra hovedstyret, skigruppe og fotball/allidrettsgruppe 

5 Behandle regnskap fra hovedstyret, skigruppe og fotball/allidrettsgruppe 

6 Fastsette medlemskontingent 

7 Vedta budsjett  

8 Valg 

 

For å ha stemmerett må ett medlem være fylt 15 år. 

Evt. Saker utover dette som ønskes tatt opp rettes til: svil-leder@hotmail.no 

 

Mvh Styret 
ÅRSMØTE 2023

Postet av Sjåstad/Vestre Lier IL den 15. Mar 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Sjåstad Vestre Lier IL.
Årsmøtet avholdes den 29.03.23 kl. 1900 i klubbhuset på Sjåstad stadion, Baneveien 220, 3405 Lier.
Saker som ønskes å bli tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 19.03.23 til:
svil-leder@hotmail.no
Fullstendig sakliste vil bli lagt ut på svil.no senest 22.03.23
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
Velkommen til årsmøte!