Sikring av mål i hall og på bane

Postet av Sjåstad/Vestre Lier IL den 2. Feb 2015

Sikring av mål i hall og på bane

Kopi av skriv fra NFF

Infoskriv til klubbene - Sjåstad/Vestre Lier IL


Til klubbene

En tragisk dødsulykke i Nannestad og råd til klubbene

Norsk fotball ble onsdag 21. januar rammet av en særdeles tragisk ulykke. En av våre yngre spillere fikk et mål over seg under trening i Nannestadhallen og døde senere av skadene.

Norges Fotballforbund (NFF) vil i denne sammenhengen uttrykke sine dypeste kondolanser og medfølelse ovenfor pårørende og familie.

Hendelsen har rammet hele lokalsamfunnet i Nannestad, et tettsted hvor omtanken og medfølelsen med spillerens familie har vært sterk.

I Nannestad IL har de frivillige stått sammen etter hendelsen og deres ledere har tatt et formidabelt ansvar for å ivareta alle berørte. Det har vært viktig for klubb og familie å avvente politiets etterforsking for om mulig få svar på hva som utløste det skjebnesvangre hendelsesforløpet. Norges Fotballforbund har støttet klubben i deres tydelighet på at klubben nå trenger ro til å bearbeide det tragiske som har skjedd.

Lederne i Nannestad IL og NFF har fått mange spørsmål i etterkant av hendelsen, blant annet hva som gjelder rundt sikring av mål. Mange foreldre er naturlig nok usikre på om egne barn er trygge under aktivitetene. Vi ønsker derfor å berolige, men samtidig understreke noen punkter.

De fleste som er involvert i lagidrett vet at det er knyttet risiko til flytting og bruk av ulike typer målbur. Heldigvis skjer alvorlige ulykker svært sjeldent. Produsentene har over tid utviklet sikrere og sikrere mål og risikoen for at de skal tippe er redusert betydelig. Allikevel er det behov for at de måltypene som er mest utsatt for «tipping» til enhver tid er sikret forsvarlig. En vil finne bestemmelser om sikring en rekke steder. Samtidig vil det alltid være viktig at brukerne av baner og haller er bevisst på farene i sin hverdag og legger inn kontroller som en naturlig del av aktivitetene.

NFF har, med støtte fra lederne i Nannestad IL, funnet det riktig å informere om hvordan våre klubber kan forholde seg til gjeldende regelverk og innføre forebyggende rutiner. Vedlagt et skriv om regler og rutiner.
Kjetil P. Siem Alf Hansen
Generalsekretær Utviklingsdirektør
Mobiltilpasset visning/åpne nettleser


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.